Správca

Identifikátor 399  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 4. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravca@apisfacility.sk
Obchodné meno APIS facility management, s.r.o.
IČO 50337262
Sídlo Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava
Kancelária Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0949020819
Emailová adresa spravca@apisfacility.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia