Správca

Identifikátor 388  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa podolakova@sbdvt.sk
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Vranov nad Topľou
IČO 00175935
Sídlo Bernolákova 1100, 093 01 Vranov nad Topľou
Kancelária Bernolákova 1100, 093 01 Vranov nad Topľou

Úradné hodiny

Telefón 0574463988
Emailová adresa podolakova@sbdvt.sk
Fax 0574463989

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia

Adresy ďalších kancelárií