Správca

Identifikátor 379  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 11. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa osbdza@osbdza.sk
Obchodné meno Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina
IČO 00176265
Sídlo Tulská 33, 010 08 Žilina
Kancelária Tulská 33, 010 08 Žilina

Úradné hodiny

Telefón 041553311
Emailová adresa osbdza@osbdza.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia