Správca

Identifikátor 364  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa mblsprava@mblsprava.sk
Obchodné meno MBL - správcovská spoločnosť, s.r.o.
IČO 44699018
Sídlo Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
Kancelária Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0915840112
Emailová adresa mblsprava@mblsprava.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia