Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 364
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 22. 12. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa mblsprava@mblsprava.sk
Obchodné meno MBL - správcovská spoločnosť, s.r.o.
IČO 44699018
Sídlo Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
Kancelária Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
Item Value
Telefón 0915840112
Emailová adresa mblsprava@mblsprava.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu