Správca

Identifikátor 36  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 21. 6. 2016

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa tulipa@tulipa.sk
Obchodné meno Tulipa - správca bytových domov, s. r. o.
IČO 50329596
Sídlo Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Kancelária Drieňová 34, 821 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0918749557
Emailová adresa tulipa@tulipa.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia