Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 352
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 9. 1. 2018

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bosak.peter1@gmail.com
Obchodné meno GOREA s. r. o.
IČO 36432504
Sídlo Farská 6, 010 01 Žilina
Kancelária Horná 14021/61A, 974 01 Banská Bystrica
Item Value
Telefón +421907883699
Emailová adresa bosak.peter1@gmail.com
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Iné poznámky k žiadosti

k položke č.18 výpis LV č.2361 k.ú.Banská Bystrica o vlastníctve nehnuteľnosti v ktorej sídli kancelária