Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 35
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 18. 7. 2016

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa miroslav.janky@fkcra.sk
Obchodné meno FK CRA s.r.o.
IČO 35693720
Sídlo Repašského 18, 841 02 Bratislava
Kancelária Repašského 18, 841 02 Bratislava
Item Value
Telefón 0905322941
Emailová adresa miroslav.janky@fkcra.sk
Fax 0264284639
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu