Správca

Identifikátor 330  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 6. 11. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa vbdtrencin@gmail.com
Obchodné meno Výstavbové bytové družstvo
IČO 00176699
Sídlo 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín
Kancelária 1. mája 173/11, 911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Telefón 0326582266
Emailová adresa vbdtrencin@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia