Správca

Identifikátor 308  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 23. 10. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa ivan.satvar@vsb-po.sk
Obchodné meno Virtuálny správca budov, s.r.o.
IČO 44526890
Sídlo Jarková 31, 080 01 Prešov
Kancelária Jarková 31, 080 01 Prešov

Úradné hodiny

Telefón 0513810024
Emailová adresa ivan.satvar@vsb-po.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia