Správca

Identifikátor 281  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 16. 10. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sbdrk@sbdrk.sk
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Ružomberok
IČO 00222020
Sídlo Bystrická cesta 2028, 034 01 Ružomberok
Kancelária Bystrická cesta 2028, 034 01 Ružomberok

Úradné hodiny

Telefón 0444326029
Emailová adresa sbdrk@sbdrk.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia