Správca

Identifikátor 233  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 13. 9. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@osbdlevice.sk
Obchodné meno Okresné stavebné bytové družstvo Levice
IČO 00171590
Sídlo Ku Bratke č. 3, 934 01 Levice
Kancelária Ku Bratke č. 3 , 934 05 Levice

Úradné hodiny

Telefón 0366312511
Emailová adresa info@osbdlevice.sk
Fax 0366357950

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia