Správca

Identifikátor 218  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 5. 9. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa office@bytkomfort-ba.sk
Obchodné meno Bytkomfort - BA, a.s.
IČO 35736275
Sídlo Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
Kancelária Železničiarska 13, 811 04 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0902950030
Emailová adresa office@bytkomfort-ba.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia