Správca

Identifikátor 217  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 12. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa ekonom@sbdosturovo.sk
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo občanov
IČO 18047432
Sídlo Lipová 3, 943 01 Štúrovo
Kancelária Lipová 3, 943 01 Štúrovo

Úradné hodiny

Telefón 0367511388
Emailová adresa ekonom@sbdosturovo.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia