Správca

Identifikátor 215  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 27. 9. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@mssprava.sk
Obchodné meno MS Správa s.r.o.
IČO 47957646
Sídlo Lipová 1, 949 01 Nitra
Kancelária Sládkovičova 7, 949 01 Nitra

Úradné hodiny

Telefón 0905842955
Emailová adresa info@mssprava.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia