Správca

Identifikátor 214  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 13. 9. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa jankura.spravca@gmail.com
Obchodné meno PAYER, s.r.o.
IČO 44020597
Sídlo Tatranská Lomnica 158, 059 60 Vysoké Tatry
Kancelária Tatranská Lomnica 158, 059 60 Vysoké Tatry

Úradné hodiny

Telefón 0524467560
Emailová adresa jankura.spravca@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia