Správca

Identifikátor 212  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 11. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravbyt13@orangemail.sk
Obchodné meno SPRAVBYT, s.r.o.
IČO 31647669
Sídlo Nám. Ľ. Štúra 13, 974 05 Banská Bystrica
Kancelária Nám. Ľ. Štúra 13, 974 05 Banská Bystrica

Úradné hodiny

Telefón 0484164055
Emailová adresa spravbyt13@orangemail.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia