Správca

Identifikátor 209  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 5. 9. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa silvia.mrizova@sbdtopolcany.sk
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Topoľčany
IČO 00174840
Sídlo Mojmírova 2711/2, 955 01 Topoľčany
Kancelária Mojmírova 2711/2, 955 01 Topoľčany

Úradné hodiny

Telefón 0385323242
Emailová adresa silvia.mrizova@sbdtopolcany.sk
Fax 0385323245

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia