Správca

Identifikátor 206  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 4. 10. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa spravasvb@gmail.com
Obchodné meno Ing. Marek Varga - SPRÁVA BYTOV
IČO 43372937
Sídlo Obchodná 2, 040 11 Košice
Kancelária Obchodná 2, 040 11 Košice

Úradné hodiny

Telefón 0907117395
Emailová adresa spravasvb@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia