Správca

Identifikátor 196  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 23. 10. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa lbd.zilina@gmail.com
Obchodné meno Ľudové bytové družstvo v Žiline
IČO 00176958
Sídlo 1. mája 895/20, 010 01 Žilina
Kancelária 1. mája 895/20, 010 01 Žilina

Úradné hodiny

Telefón +421918566610
Emailová adresa lbd.zilina@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia