Správca

Identifikátor 188  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 7. 8. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bdsvidnik@svitel.sk
Obchodné meno Bytové družstvo Svidník
IČO 00174751
Sídlo Karpatská 57/31, 089 01 Svidník
Kancelária Karpatská 57/31, 089 01 Svidník

Úradné hodiny

Telefón 0547520918
Emailová adresa bdsvidnik@svitel.sk
Fax 0547881706

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia