Správca

Identifikátor 180  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 27. 7. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sekretariat@bdsnv.sk
Obchodné meno Bytové družstvo Spišská Nová Ves
IČO 00174505
Sídlo Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Kancelária Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Úradné hodiny

Telefón 0534166500
Emailová adresa sekretariat@bdsnv.sk
Fax 0534166523

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia

Iné poznámky k žiadosti

Úradné hodiny v mesiacoch júl-august: Pondelok: 7:00-15:30 Streda: 7:00-14:00 Piatok: 7:00-12:30