Správca

Identifikátor 18  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 3. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spool@spool.sk
Obchodné meno SPOOL, a.s.
IČO 31586392
Sídlo Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec
Kancelária Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec

Úradné hodiny

Telefón 0474304101
Emailová adresa spool@spool.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia

Iné poznámky k žiadosti

Kancelária správcu je v administratívnej budove súp. čísla 267 v KÚ Lučenec vedenej na LV č. 6186 vo vlastníctve a.s. SPOOL