Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 18
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 3. 5. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spool@spool.sk
Obchodné meno SPOOL, a.s.
IČO 31586392
Sídlo Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec
Kancelária Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec
Item Value
Telefón 0474304101
Emailová adresa spool@spool.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Iné poznámky k žiadosti

Kancelária správcu je v administratívnej budove súp. čísla 267 v KÚ Lučenec vedenej na LV č. 6186 vo vlastníctve a.s. SPOOL