Správca

Identifikátor 178  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 22. 8. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa energobytos@stonline.sk
Obchodné meno Energo-Bytos s.r.o
IČO 31445659
Sídlo E. B. Lukáča 24, 936 01 Šahy
Kancelária E. B. Lukáča 24, 936 01 Šahy

Úradné hodiny

Telefón 0367411042
Emailová adresa energobytos@stonline.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia