Správca

Identifikátor 172  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 13. 7. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa technik@spravcabd.sk
Obchodné meno Správca bytových domov s.r.o.
IČO 50528025
Sídlo Clementisova 5, 977 01 Brezno
Kancelária Clementisova 5, 977 01 Brezno

Úradné hodiny

Telefón 0486112391
Emailová adresa technik@spravcabd.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia