Správca

Identifikátor 163  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 27. 6. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravca.jubd@gmail.com
Obchodné meno Južné územné bytové družstvo v Košiciach
IČO 31702864
Sídlo Palackého 3, 040 01 Košice
Kancelária Palackého 9, 040 01 Košice

Úradné hodiny

Telefón 0903377874
Emailová adresa spravca.jubd@gmail.com
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia