Správca

Identifikátor 153  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 26. 6. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa lengyel@sbdlm.sk
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš
IČO 00222011
Sídlo Za Havlovci 4380, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kancelária Za Havlovci 4380, 031 01 Liptovský Mikuláš

Úradné hodiny

Telefón 0445523782
Emailová adresa lengyel@sbdlm.sk
Fax 0445520745

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia