Správca

Identifikátor 146  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 7. 6. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@houseservices.sk
Obchodné meno HOUSE SERVICES s.r.o.
IČO 43833331
Sídlo Talichova 2, 841 02 Bratislava
Kancelária Odborárska, 5, 831 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903714675
Emailová adresa info@houseservices.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Iné poznámky k žiadosti

Odo dňa 1.8.2019 zmena vlastníka budovy, v ktorej sídli kancelária