Správca

Identifikátor 143  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 31. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa sbdp-predseda@sbdpk.sk
Obchodné meno SBD-P Pezinok
IČO 00596787
Sídlo Majakovského 35, 902 01 Pezinok
Kancelária Majakovského 35, 902 01 Pezinok

Úradné hodiny

Telefón 0336443347
Emailová adresa sbdp-predseda@sbdpk.sk
Fax 0336443347

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia