Správca

Identifikátor 142  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 31. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa byvaterm.vr@stonline.sk
Obchodné meno Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
IČO 31642195
Sídlo Cyrila a Metoda 29, 038 61 Vrútky
Kancelária Cyrila a Metoda 29, 038 61 Vrútky

Úradné hodiny

Telefón 0434281028
Emailová adresa byvaterm.vr@stonline.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia