Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 142
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 31. 5. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa byvaterm.vr@stonline.sk
Obchodné meno Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
IČO 31642195
Sídlo Cyrila a Metoda 29, 038 61 Vrútky
Kancelária Cyrila a Metoda 29, 038 61 Vrútky
Item Value
Telefón 0434281028
Emailová adresa byvaterm.vr@stonline.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu