Správca

Identifikátor 138  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa facility@esin.sk
Obchodné meno ESIN facility. s.r.o.
IČO 44606664
Sídlo Dlhé Hony 4991, 058 01 Poprad
Kancelária Dlhé Hony 4991, 058 01 Poprad

Úradné hodiny

Telefón 0911718308
Emailová adresa facility@esin.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia