Správca

Identifikátor 137  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 18. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bytove@sbdhajik.sk
Obchodné meno SBD HÁJIK, družstvo
IČO 46436880
Sídlo Mateja Bela 852, 010 15 Žilina
Kancelária Mateja Bela 852, 010 15 Žilina

Úradné hodiny

Telefón 0415661642
Emailová adresa bytove@sbdhajik.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia