Správca

Identifikátor 135  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 31. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa marta.blazkova@osbdds.sk
Obchodné meno Okresné stavebné bytové družstvo,Dunajská Streda
IČO 00170674
Sídlo Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda
Kancelária Kúpeľná 33, 929 01 Dunajská Streda

Úradné hodiny

Telefón 0315912816
Emailová adresa marta.blazkova@osbdds.sk
Fax 031 552 58 17

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia