Správca

Identifikátor 132  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@domapro.sk
Obchodné meno DomaPro Správcovská, s.r.o.
IČO 47318163
Sídlo Šimonovianska 60/111, 958 03 Partizánske
Kancelária Šimonovianska 60/111, 958 03 Partizánske

Úradné hodiny

Telefón 0907666090
Emailová adresa info@domapro.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia

Iné poznámky k žiadosti

Zmena sídla spoločnosti s platnosťou od 05/05/2018