Správca

Identifikátor 131  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa zerzan@bufu.sk
Obchodné meno Viera Zerzanová - TECHDOM
IČO 40226069
Sídlo Jasovská 11, 851 07 Bratislava
Kancelária Dohnányho 10, 821 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0903483029
Emailová adresa zerzan@bufu.sk
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia