Správca

Identifikátor 129  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 31. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa riaditel@sbdtn.sk
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Trenčín
IČO 00175111
Sídlo Legionárska 647/33, 911 01 Trenčín
Kancelária Legionárska 647/33, 911 01 Trenčín

Úradné hodiny

Telefón 0903458567
Emailová adresa riaditel@sbdtn.sk
Fax 0326572614

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia