Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 129
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 31. 5. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa riaditel@sbdtn.sk
Obchodné meno Stavebné bytové družstvo Trenčín
IČO 00175111
Sídlo Legionárska 647/33, 911 01 Trenčín
Kancelária Legionárska 647/33, 911 01 Trenčín
Item Value
Telefón 0903458567
Emailová adresa riaditel@sbdtn.sk
Fax 0326572614
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu