Správca

Identifikátor 128  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 3. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bysprav@bysprav.sk
Obchodné meno BYSPRAV spol. s r.o.
IČO 36226599
Sídlo Nová Doba č. 924/13, 924 01 Galanta
Kancelária Nová Doba č. 924/13, 924 01 Galanta

Úradné hodiny

Telefón 0317804344
Emailová adresa bysprav@bysprav.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu

Zodpovední zástupcovia