Správca

Identifikátor 127  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 3. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa fyzická osoba
Emailová adresa maros.rakus@gmail.com
Obchodné meno Maroš Rakús
IČO 43575714
Sídlo Rusovská cesta 13, 851 01 Bratislava
Kancelária Rusovská cesta 11, 851 01 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0908772700
Emailová adresa maros.rakus@gmail.com
Fax
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia