Správca

Identifikátor 120  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 24. 4. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa info@aveler.sk
Obchodné meno AVELER, s.r.o.
IČO 36839540
Sídlo Zemplínska 3, 903 01 Senec
Kancelária Kalinčiakova 48, 903 01 Senec

Úradné hodiny

Telefón 0903433029
Emailová adresa info@aveler.sk
Fax

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia