Správca

Identifikátor 119  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 24. 4. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa udrzbadomov@gmail.com
Obchodné meno ÚDRŽBA DOMOV s.r.o.
IČO 35898861
Sídlo Homolova 19, 841 02 Bratislava
Kancelária Homolova 19, 841 02 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0264368938
Emailová adresa udrzbadomov@gmail.com
Fax 02/64368938

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia