Správca

Identifikátor 109  
Stav žiadosti zapísaná žiadosť  
Dátum zápisu žiadosti 11. 5. 2017

Údaje žiadateľa

Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa nasa@nextra.sk
Obchodné meno Naša správcovská,s.r.o.
IČO 35842474
Sídlo Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Kancelária Koceľova 17, 821 08 Bratislava

Úradné hodiny

Telefón 0911177111
Emailová adresa nasa@nextra.sk
Fax 02/55571266

Štatutárni zástupcovia

Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Zodpovední zástupcovia