Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 107
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 27. 3. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa technotur@stonline.sk
Obchodné meno TECHNOTUR s.r.o.
IČO 36704482
Sídlo Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá
Kancelária Gen. M. R. Štefánika 380/45, 916 01 Stará Turá
Item Value
Telefón 0327772011
Emailová adresa technotur@stonline.sk
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť zabezpečuje prostredníctvom zástupcu