Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 104
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 27. 3. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa bythos@bythos.sk
Obchodné meno BYTHOS s.r.o.
IČO 36623059
Sídlo Rudlovská cesta č.53, 974 01 Banská Bystrica
Kancelária Rudlovská cesta č.53, 974 01 Banská Bystrica
Item Value
Telefón 0484145393
Emailová adresa bythos@bythos.sk
Fax 0484145096
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu

Iné poznámky k žiadosti

Obedňajšia prestávka: od 12:00 do 13:00