Preskočiť ponuku

Zoznam správcov bytových domov

Správca

 
Identifikátor 101
Stav žiadosti zapísaná žiadosť
Dátum zápisu žiadosti 16. 3. 2017

Údaje žiadateľa

 
Typ žiadateľa právnická osoba
Emailová adresa spravabytovnr@gmail.com
Obchodné meno SPRÁVA BYTOV KaH, s.r.o.
IČO 47491833
Sídlo Štefánikova Tr. 42, 949 01 Nitra
Kancelária Štefánikova Tr. 42, 949 01 Nitra
Item Value
Telefón 0903188109
Emailová adresa spravabytovnr@gmail.com
Fax
Item Value
Odbornú spôsobilosť má žiadateľ resp. člen štatutárneho orgánu